Exhibitions' invitations & text.

Show More

talia israeli

  • Wix Facebook page
  • Pinterest Social Icon
  • Wix Google+ page
בחזרה לעתיד

תערוכה קבוצתית אוצרת: הדס קידר בתערוכה מוצגות יצירות של אמנים מתקופות ילדותם ונעוריהם. התערוכה מספקת צוהר אל גרעין הנביעה היצירתי שהחל בעבודות הביכורים של האמנים המוצגות בתערוכה, ומזמנת מעקב אחר גלגולו של אותו גרעין עד ליצירותיהם העכשוויות של האמנים המציגים. ציורים, רישומים, מצגות ועבודות וידיאו, שמקורם בשנות ה-70 ועד ה-90, מאפשרים הצצה אל יצירה בימי הטלוויזיה הלימודית, מצגות חינוכיות, אתרים ראשונים לתצוגת אמנות ושירה, טכנולוגיית וידיאו VHS ועוד .

Go to link